• AVG

    De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van kracht. Sinds 25 mei 2018 hebben ook voetbalverenigingen te maken met de strengere regels rond het verwerken van persoonsgegevens. Daardoor is het voor clubs zaak om de zaken rond deze nieuwe privacywet op orde te hebben. Daar is het nooit te laat voor. Het speciale stappenplan helpt hierbij.

    De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de AVG. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, hebben meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.

    Als sportclub is het zaak om hier serieus mee om te gaan. Ook ná de inwerkingtreding van de wet kun stappen ondernemen om te voldoen aan de AVG. Of in elk geval aan te tonen dat je als club bereid bent de zaken op orde te hebben. Bedenk hoe jouw club omgaat met de persoonsgegevens van betrokkenen. Houd rekening met bestaande rechten als het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Maar houd ook alvast rekening met nieuwe rechten, zoals het recht op dataportabiliteit. Bij dit recht moet je ervoor zorgen dat betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en vervolgens kunnen doorgeven aan een andere organisatie, als ze dat willen. Documenteer ook welke persoonsgegevens jouw club verwerkt en met welk doel je dit doet, waar deze gegevens vandaan komen en met wie je ze deelt. Vergeet ook niet dat derde partijen mogelijk over gegevens van jouw leden beschikken, zoals organisaties die de contributie incasseert. Verengingen hoeven overigens niet bang te zijn dat er direct hoge boetes uitgedeeld worden wanneer de zaken rond de privacywet niet direct geheel op orde zijn. Justitieminister Sander Dekker: "Als je er nu mee bezig bent, zal het echt niet zo zijn dat op 26 mei de autoriteit op de stoep staat bij een voetbalclub. Als grote bedrijven er met de pet naar gooien en jouw of mijn gegevens op straat liggen, dan heb je echt een probleem.”