• Bedankt voor je interesse in SCZ!

  Wil je je aanmelden bij SCZ dan kun je je online aanmelden via het online inschrijfformulier. Aanmelden via een Word document kan ook. Download dan het inschrijfformulier onderaan de pagina, vul deze volledig in en stuur deze samen met een digitale pasfoto naar de scz.leden@gmail.com.


  CONTRIBUTIES 

  Hieronder vind je de contributie voor seizoen 2023-2024. Wij brengen geen inschrijfkosten in rekening.

  JEUGD

  Teams

  Contributie

  Opmerking

  JO7 t/m JO09

   €    75,- per jaar

  plus € 50,- vrijwilligersbijdrage* 

  JO10 t/m JO14 

   €    95,- per jaar

  plus € 50,- vrijwilligersbijdrage*  

  JO15 t/m JO18 

   €  150,- per jaar

  plus € 50,- vrijwilligersbijdrage* 

  G-team

  €   contributie vrij

  plus € 50,- vrijwilligersbijdrage* 

   

  SENIOREN

  Categorie

  Contributie

  Opmerking

  Senioren (vanaf 19 jaar)

   €    200,- per jaar

  plus € 75,- vrijwilligersbijdrage*

   

   

   

  * stap je tijdens het seizoen over naar een ander team, dan rekenen wij geen verhoging of ontvang je geen teruggave.
  * het tarief aan contributie en vrijwilligersbijdrage is afhankelijk van in welk team je speelt en niet op basis van leeftijd.
  * zie onderstaand voor meer informatie hoe je de vrijwilligersbijdrage kunt terugvorderen.
  * per gezin betaal je voor kinderen <18 jaar 1x de vrijwilligersbijdrage. Qua bijdrage gaan we van het oudste lid uit. 

   

  NIEUW LID

  • Bij een aanmelding voor de winterstop betaal je het volledige bedrag aan contributie.
  • Bij een aanmelding na de winterstop betaal je de helft aan contributie.

   

  BETALING VIA INTTI

  SCZ werkt samen met Intti. Zij zorgen voor de inning van onze contributiegelden op een professionele en vriendelijke manier. U ontvangt rond augustus/september van hen een mail met daarin een tweetal keuzes namelijk;  

  • Bij een maandelijkse termijnbetaling wordt er éénmalig administratiekosten in rekening gebracht per seizoen per lid (10% van de totale contributie tot een maximum van €19,-) welke worden verdeeld over 5 maandelijkse termijnen.
  • U betaalt het volledige contributiebedrag in één keer. Hier worden géén administratiekosten voor gevraagd.

  Via e-mail of sms worden de leden geïnformeerd over deze betaalmogelijkheden. 

   

  VRIJWILLIGERSBIJDRAGE

  Net als andere verenigingen bestaat SCZ dankzij zijn vrijwilligers. Naast de contributie houden we jaarlijks een vrijwilligersbijdrage in om vrijwilligerswerk te stimuleren. Jij als lid of als ouder van de jeugd kan je dus deze vrijwilligersbijdrage terugverdienen door vrijwilligerswerk te doen! Voor jeugdleden(ouders) is dit minimaal 5 uur en voor senioren minimaal 10 uur per seizoen. Een aantal mogelijke taken zijn:

  • meehelpen klusdagen
  • op- en afbouwen evenementen
  • meehelpen tijdens evenementen
  • bar- en keukendiensten draaien
  • scheidsrechter zijn
  • meehelpen schoonmaakdagen

  Zie jij zelf iets wat echt moet gebeuren of heb je nog ideeën laat het ons weten!

  Goed om te weten.... wij organiseren ieder jaar een supergezellige vrijwilligersbarbecue! Dus geef aan als jij één of meerdere van deze taken graag wilt doen of reageer op onze oproepen. Dit kan via scz.communicatie@gmail.com.

  Ben je trainer of assistent dan gelden er andere tegemoetkomingen. Voor meer informatie kunt u contact op met Josine van Bemmel via scz.leden@gmail.com.


  DIGITALE SPELERSPAS

  Alle spelende KNVB-leden vanaf 17 jaar moeten in het bezit zijn van een digitale spelerspas. De KNVB heeft hiertoe besloten. Dit betekent dat kandidaat-leden die 17 jaar of ouder zijn samen met het inschrijfformulier een recente foto moeten aanleveren. Deze foto ontvangen we het liefst digitaal. Eis is dat het hoofd duidelijk herkenbaar afgebeeld staat zodat een scheidsrechter de foto en speler goed kunnen vergelijken bij een eventuele pascontrole. Voor het vervaardigen van de spelerspas is toestemming nodig van de speler/speelster of zijn/haar ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


  OVERSCHRIJVING

  Voor nieuwe spelers, die bij SCZ komen voetballen en korter dan 3 jaar geleden elders gevoetbald hebben, moeten we een overschrijving aanvragen. De oude club zal dan beoordelen of aan alle verplichtingen voldaan zijn en de overschrijving goedkeuren als dat het geval is. Meld je ook altijd af bij je oude club zodat ze je uit kunnen schrijven.

  Overschrijvingen voor het nieuwe seizoen dienen voor 15 juni plaats te vinden. Gedurende het seizoen kunnen spelers in de A categorie alleen in de winterstop overgeschreven worden. Met dispensatie (bv verhuizing of wijziging in werksituatie) is overschrijving misschien wel mogelijk. Voor spelers in de B categorie en de jeugd gelden minder strenge regels.


  AFMELDEN/MUTATIES

  Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen rechtstreeks via de ledenadministratie. Dit kan schriftelijk of per mail. Voor alle leden (en hun ouders) geldt, dat het onderling afmelden of doorgeven van mutaties bij trainer, leider en/of bestuurslid niet voldoende is en er altijd een schriftelijke of online afmelding/mutatie bij de ledenadministratie vereist is. Een seizoen loopt van 1 juli tot 1 juli het jaar daarop. Bij afmeldingen na 15 juni worden er kosten in rekening gebracht omdat je dan al ingeschreven bent bij de KNVB en wij hiervoor al kosten hebben gemaakt.

  Uitschrijving:

  • Tot 15 juni kosteloos opzeggen*
  • Van 15 juni tot 1 augustus betaalt u €25,-* (kosten KNVB)
  • Van 1 augustus tot 1 september betaalt u € 50,-*
  • Van 1 september tot 1 oktober betaalt u een half seizoen*
  • Na 1 oktober tot 15 juni betaalt u een heel seizoen*

   uitzondering bijvoorbeeld ernstige blessures, zwangerschap en verhuizing. Dit gaat altijd in overleg met onze Voorzitter.

  Zodra je het lidmaatschap stop zet, lever je binnen 2 weken het trainingspak en/of voetbaltas in. Lever je deze spullen niet in, dan zijn wij helaas genoodzaakt via Intti (ons betaalsysteem) de volgende kosten in rekening te brengen. 

  • Trainingspak € 40,-
  • Voetbaltas    € 35,-